HỆ THỐNG ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC NĂM 2020 THEO PHƯƠNG THỨC 2, 3, 4TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM

Cổng 1: Đăng ký xét tuyển Chương trình đại trà, Chương trình Chất lượng cao đào tạo các cơ sở thành phố Hồ Chí Minh (Mã đăng ký xét tuyển KSA):

Tạo hồ sơ mới

Xem hồ sơ

Thông tin liên hệ

Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (KSA)

Điện thoại: (028) 38 230 082 Ext 121, 122
Hotline: 0902 230 082 - 0941 230 082
Facebook: www.facebook.com/tvts.ueh/

Cổng 2: Đăng ký xét tuyển Chương trình Cử nhân tài năng (ISB.BBUS) - Viện Đào tạo Quốc tế ISB (Mã đăng ký xét tuyển KSA):

Tạo hồ sơ mới

Xem hồ sơ

Thông tin liên hệ

Viện Đào tạo Quốc tế (KSA)

Điện thoại: (028) 5446 5555
Hotline: 0909 607 337 – 0938 812 266
Facebook: www.facebook.com/ueh.isb/

Cổng 3: Đăng ký xét tuyển các ngành/chuyên ngành đào tạo tại Phân hiệu Vĩnh Long (Mã đăng ký xét tuyển KSV):

Tạo hồ sơ mới

Xem, cập nhật hồ sơ

Thông tin liên hệ

Phân hiệu Vĩnh Long (KSV)

Điện thoại: 0899.00.29.39 – 02703.823.443
Fax: 02703.825.176
Email: qldtsv_phvl@ueh.edu.vn
Facebook: www.facebook.com/uehcv/